00080-4PHP infoBoard V.7 Plus
งานการแสดงนาฎศิลป์อาเซียนยิ่งใหญ่

งานการแสดงนาฎศิลป์อาเซียนยิ่งใหญ่
สำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานการแสดงนาฎศิลป์อาเซียนยิ่งใหญ่ เพื่อชาวนครศรีธรรมราช
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เปิดเผบว่า เนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม 2552 เป็นวันครบรอบวันสถาปนาองค์การอาเซี่ยน (ASEAN) จะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วทุกเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ในโอกาสนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย จึงกำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพเฉลิมฉลองขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีนักแสดงนาฎศิลป์จากประเทศอาเซียนต่าง ๆ รวมทั้งวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อระดับโลก อำนวยการวงโดย ดร.สุกรี เจริญสุข (ชาวอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) จะมาร่วมแสดงในพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552
เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากเป็นการสร้างความบันเทิง สนุกสนานแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะได้รับรู้ รับทราบถึง บทบาทความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราช เพราะอนาคตของภูมิภาคนี้ อนาคตของเยาวชนไทย ขึ้นอยู่กับอนาคตของอาเซี่ยน จึงขอให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสัมผัสและชื่นชมกับความหลากหลายของศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศอาเซี่ยนในรูปของนาฎศิลป์ และการดนตรีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


Admin : Nokkhon.com Nokkhon.com   [แก้ไข]
13/07/2009 - 08:45

 

หน้า : 1